מראות מקרמה

כל היצירות נעשות בעבודת יד עם עצים טבעיים ומלא אהבה

היצירות נעשות לפי הזמנה לכן ניתן לבחור את הצבעים הרצויים

.ייתכן שקיימת סטייה של הצבעים