top of page

מתלי עציצים

כל יצירות המקרמה נעשות בעבודת יד עם עצים טבעיים ומלא אהבה

היצירות נעשות לפי הזמנה לכן ניתן לבחור את הצבעים הרצויים 

.ייתכן שקיימת סטייה של הצבעים

bottom of page