top of page

מתלי קיר

כל יצירות המקרמה נעשות בעבודת יד עם עצים טבעיים ומלא אהבה

היצירות נעשות לפי הזמנה לכן ניתן לבחור את הצבעים הרצויים וכל הזמנה היא שונה ומיוחדת כי הענף שונה 

.המידות המצויינות עשויות להשתנות מגודל הענפים 
.ייתכן שקיימת סטייה של הצבעים

bottom of page